REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"CASTIGA IN PROMOTIA LEGENDARA"

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorii campaniei promotionale "CASTIGA IN PROMOTIA LEGENDARA" (denumita in continuare Campania") sunt:

SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD, persoana juridica malteza, cu sediul social in Str. Abate Rigord 75, Level G (Office 1/5597), Quantum House, Ta'Xbiex 1120, Malta, inregistrata cu numarul C75273, inregistrata la Biroul Comisarului pentru Protectia Datelor din Malta, in calitate de Organizator de jocuri de noroc la distanta conform Deciziei nr. 1563/25.08.2016 privind autorizarea si a Deciziei nr. 1562/25.08.2016 privind licentierea si reprezentata prin Adrian RATA - Imputernicit, denumita in continuare "S.I.R."

si

SUPERBET BETTING & GAMING S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Romania, Municipiul Bucuresti, Str. Buzesti, nr.75-77, et.2, Camera 5, sector 1, CUI: RO 30091981 numãr de ordine la Registrul Comerţului J40/11902/29.09.2015, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub numarul 5765/2015 in Registrul operatorilor din Romania, reprezentata prin Lavinia Tirsoaga - Imputernicit, in calitate de Organizator de jocuri de noroc – pariuri in cota fixa, conform Licentei seria RO3229L001332 si a Deciziei nr. 632/30.03.2017 privind autorizarea, denumita in continuare "S.B.G." (S.I.R. si S.B.G. fiind numite impreuna "Organizatorii")

1.2. Campania se va derula in conditiile mentionate in prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare ("Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti participantii la Campanie.

1.3.Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei conform art. 2.2.

1.4. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, respectiv dispozitiile Normelor metodologice de punere in aplicare a OUG 77/2209 si are drept scop cresterea numarului de Clienti ai Organiatorilor, respectiv fidelizarea acestora.

2.2. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www,promotiesuperbet.ro De asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant (i) in baza unui apel telefonic la Infoline 021.528.1782 - tarif standard national per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la suport@superbet.ro sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia SBG, la sediul social al acesteia mentionat la art. 1.1 de mai sus.

2.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa notificarea oficiala a ONJN si anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

2.4. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei, managementul castigatorilor si expedierea premiilor vor fi realizate si operate prin intermediul Organizatorilor.

ARTICOLUL 3 – ARIA, PERIOADA DE DESFĂŞURARE SI PRODUSELE PARTCIPANTE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

3.2. Campania se va desfasura in perioada 01 Mai 2017 - ora 00:00 – 11 iunie 2017, ora 23:59.59" (inclusiv) pentru participantii ce efectueaza pariuri sportive, live, loterie si / sau jocuri virtuale, la oricare dintre evenimentele puse la dispozitia participantilor pe site-ul www.superbet.ro cat si in orice agentie Superbet. De asemenea, se stabileste ca la prezenta Campanie , nu participa jocurile de tip casino si sloturi on.line.

3.4. In cadrul Campaniei participa, fara exceptie, toate biletele de pariuri in valoare minima de 10 lei (Taxa inclusa) emise in Perioada campaniei atat prin intermediul site.ului www.superbet.ro cat si in orice agentie Superbet, pentru oricare dintre produsele participante (sport, live, loto si jocuri virtuale), denumite in continuare "Produsele" sau "Produsele participante".

Exemplu de bilet electronic si marcarea zonelor de interes:
Bilet electronic

Exemplu de bilet fizic si marcarea zonelor de interes:
Bilet fizic

3.5. Orice solicitare de participare la prezenta Promotie, dupa data limita stabilita la Art. 3.3. nu va fi luata in considerare.

ARTICOLUL 4 – DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

4.1. Prezenta Campanie se adreseaza persoanelor fizice care: (a) au împlinit varsta de 18 ani în ziua plasarii primului pariu participant in Campanie, (b) au domiciliul /resedinta fiscala in Romania, (c) accepta termenii si conditiile prezentului Regulament cat si dispozitiile Regulamentelor de Joc ale Organizatorilor si (d) indeplinesc conditiile date de art. 5 din prezentul Regulament. (denumite in continuare "Jucatori").

4.2. Nu sunt eligibili la prezenta Campanie angajatii Organizatorilor si/sau orice alte persoane care au legatura directa cu prezenta Campanie, precum si membrii familiilor acestora (parinti/frati/surori, sot/sotie, copii), partenerii Organizatorilor, actionarii, membrii echipei manageriale si ai corpului de control al ONJN. Exceptia de la acest punct, este data de situatia in care personalul ONJN participa la jocul de noroc organizat de Organizatori, doar in vederea realizarii atributiilor de serviciu.

4.3. Pentru ca participarea unei persoane la Campanie sa fie considerata valida, este necesar ca (a) toate conditiile prevazute in prezentul Regulament sa fie indeplinite cumulativ si (b) persoana sa nu fi trimis catre unul sau ambii Organizatori o cerere in scris prin care ii anunta ca nu doreste sa (mai) participe la Campanie.

4.4. Prin participarea la Campanie, Jucatorii declara ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului, accepta termenii si conditiile stipulate in Regulament si se obliga la respectarea acestora.

ARTICOLUL 5 – MECANISMUL DE DESFASURARE AL PROMOTIEI

5.1. Participantii/Jucatorii sunt clientii Organizatorilor care detin bilete de pariuri plasate in perioada promotionala, validate de Organizatori ca si castigatoare sau pierzatoare si care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la Articolul 4 si care decid sa se inscrie in prezenta campanie conform art 5.2.

5.1.1. Pentru o mai buna intelegere, se stabileste ca :

- Jucatorul Organizatorului S.I.R. are obligatia de a (i) detine un cont activ de utilizator, deschis pe site-ul www.superbet.ro si inregistrat conform prevederilor legale; (ii) parcurge procedura de KYC (Know Your Customer) de verificare a autenticitatii contului si a posesorului / posesoarei acestuia; (iii) a efectuat un pariu la jocurile de noroc ale Organizatorului la oricare dintre Produsele ce fac obiectul prezentei Campanii Promotionale, prin indicarea de catre Participant a pronosticului asupra rezultatului unui eveniment ce urmeaza a avea loc dupa emiterea biletului de pariu emis si inregistrat pe platforma online a Societatii, in perioada si in conditiile mentionate in Regulament.

- Jucatorul Organizatorului S.B.G. are obligatia de a plasa bilete de pariuri la jocurile de noroc organizate de Organizator, respectiv la oricare dintre Produsele ce fac obiectul prezentei Campanii Promotionale, prin indicarea de catre Jucator /Participant a pronosticului asupra rezultatului unui eveniment ce urmeaza a avea loc dupa emiterea biletelui de pariu, in cadrul Agentiilor Superbet.

5.2. Mecanism: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, sa identifice codul/seria biletului de pariu si sa-l inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, avand la dispozitie una dintre urmatoarele 2 modalitati: (a) prin SMS sau(b) prin WEBSITEUL www.promotiesuperbet.ro, urmand procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie pe WEBSITE conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

5.2.1. Participarea prin SMS:

5.2.1.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, Jucatorii /Participantii trebuie sa trimita, in Perioada Campaniei, codul/seria biletului de pariu, printr-un mesaj text scris ("SMS"), la numarul scurt de SMS 1782, tarif standard per SMS, numar disponibil in retelele Orange, Telekom Mobile si Vodafone.

5.2.1.2. Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat eligibil pentru Campanie daca este format exclusiv din codul/seria biletului de pariu (asa cum apare acesta tiparit pe Produsul Participant), scris fara spatii, semne de punctuatie si/sau alte informatii. Pentru incurajarea participarii, sistemul automat folosit in Campanie poate interpreta in scopul validarii, inscrierile in Campanie reprezentand maxim primele treisprezece caractere din fiecare SMS, exceptand spatiile si caracterele speciale. De exemplu, in cazul in care un participant inscrie doua sau mai multe serii in acelasi mesaj (sau alte informatii de tipul numelui si/sau prenumelui, etc.), sistemul va lua in considerare maxim primele treisprezece caractere, interpretand (daca este posibil) aceste caractere ca o serie transmisa in cadrul Campaniei, si in cazul in care aceste caractere de la inceputul mesajului pot fi interpretate ca o serie valida acesta va fi inscrisa in Campanie, participantul primind mesaj de instiintare corespunzator codului/seriei inscris. In acest caz insa participantul, daca doreste sa inscrie si celelalte serii, este nevoit sa trimita cate un mesaj separat pentru fiecare dintre celelalte serii pe care doreste sa le inscrie in Campanie.

5.2.1.3. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia conform art. 5.2.1.1. de mai sus.

5.2.2. Participarea prin WEBSITEUL www.promotiesuperbet.ro:

5.2.2.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului, sunt necesare urmatoarele actiuni:

i. accesarea WEBSITE-ului asa cum este definit

ii. completarea campurilor obligatorii de participare in Campanie, asa cum sunt afisate pe WEBSITE, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

a. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;

b. campul obligatoriu corespunzator adresei de email a participantului;

c. campul obligatoriu corespunzator codul/seria biletului de pariu;

d. campul obligatoriu de bifat, participantul atestand ca a citit si inteles pe deplin prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale

e. campul facultativ de bifat reprezentand acordul participantului de a primi comunicari de marketing din partea Organizatorului si partenerilor sai

5.2.2.2. Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

5.2.2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: o legatura directa intre site-ul www.superbet.ro si www.promotiesuperbet.ro, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc. In situatia aplicarii Art. 5.2.2.3., Organizatorii vor face completarile necesare pe Regulamentul Campaniei si vor respecta dispozitiile Art. 2.3. din prezentul inscris.

5.2.3. Reguli generale de participare la Campanie pentru premiile oferite prin tragere la sorti:

5.2.3.1 O serie de bilet alocata unui Produs Participant permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unei serii de bilet utilizata anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.

5.2.3.2 Fiecare serie de bilet inscrisa de un participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiile saptamanale ale Campaniei, aferente saptamanii in care codul a fost inscris, precum si o sansa la tragerea la sorti finala, pentru intreaga perioada promotionala.

5.2.3.3 Fiecare participare este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat, un raspuns corespunzator prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:

a. Inscrierea contine o serie valida;

b. Inscrierea nu contine o serie valida;

c. Inscrierea contine o serie utilizata deja pentru inscrierea in Campanie;

i. De acelasi participant

ii. De alt participant

d. Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat temporar;

e. Participantul a fost blocat temporar;

f. Participantul este in perioada de blocare temporara;

g. Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat definitiv;

h. Participantul a fost blocat definitiv

5.2.3.4 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare a participantilor pe Perioada Campaniei, un participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie nelimitat in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta cu o serie de bilet diferita si corecta.

5.2.3.5 Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unei serii de bilet gresita sau deja folosita are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.

5.2.3.6 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a a unei serii de bilet gresita sau deja folosita are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

5.2.3.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.4. Se stabileste ca participa la prezenta Campanie doar biletele de pariu validate ca necastigatoare sau castigatoare efectuate de Participant/Jucator in perioada de valabilitate a Campaniei si inscrise conform art. 5.2.

5.5. Daca un Jucator / Participant participa la promotie cu bilete de joc plasate in zile diferite din cadrul perioadei promotionale, toate bilete de pariu validate de Organizatori participa la Campanie, cu precizarea ca fiecare Jucator / Participant poate castiga un singur Premiu din fiecare tip.

5.6. Extragerea castigatorilor este asigurata de un sistem computerizat dedicat acestei Campanii avand la baza un program specializat care alege aleator castigatorii, in timp real, independent de vointa Organizatorilor.

ARTICOLUL 6 – Premiile

6.1. Premiile Campaniei sunt:

a. PREMII SAPTAMANALE

- un total de 360 pachete constand fiecare in abonament pe 12 luni la site-ul www.eurosport.com, in valoare unitara de 77,00 RON (TVA inclus)

- un total de 300 bucati Tablete marca Utok model 1050Q, in valoare unitara de 253 Lei (tva Inclus);

- un total de 120 Premii constand in bani, fiecare in valoare unitara de 250 Lei (tva Inclus), cumuland o valoare totala de 30.000,00 RON;

b. PREMII MARI

- Un numar de 2 excursii pentru doua persoane in Spania Oras Barcelona, in perioada 30 iunie – 2 iulie, fiecare in valoare unitara de 12.000 Lei (tva Inclus). In aceasta valoare intra serviciile de cazare doua nopti si mic dejunul aferent la un hotel de 4 stele, transportul cu avionul Bucuresti - Barecelona si retur, clasa economica, doua bilete acces general la meciul de fotbal Barcelona Legends vs. Manchester United Legends din data de 30 iunie pe stadionul Nou Camp, si 300 Euro – bani de cheltuiala.

6.2. Valoarea individuala a premiilor
Valoarea premiilor

Tabel nr. 1 Total = 157.620,00 RON

6.3. Câştigătorii nu pot primi contravaloarea premiilor in bani pentru premiile ce fac obiectul pct. 1, 2 si 4 din Tabel

6.4. Valoarea totala bruta a premiilor este de aproximativ 157.620,00 RON, cu precizarea ca suma mentionata poate fluctua in functie de valoarea biletelor de avion. (Nota: Biletul de avion se emite pe numele Castigatorului, deci la acest moment se cunoaste doar o valoare estimativa).

6.5. Premiile se impun prin retinere la sursa cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net cu valoare de peste 600 RON, realizat din fiecare premiu. Obligatia calcularii, retinerii si platii revine Organizatorilor.

6.6. Valoarea premiilor se sustine integral de Organizatorii Campaniei. Pentru o mai buna intelegere, fiecare Organizator va sustine valoarea premiilor pentru Jucatorii/Participantii sai, desemnati castigatori.

ARTICOLUL 7 – PROCEDURA DE DESEMNAREA SI VALIDARE A CASTIGATORILOR SI ACORDARE A PREMIILOR:

7.1. Procedura de acordare a Premiilor saptamanale:

i. Premiile saptamanale sunt cele descrise in Tabelul nr. 1 pozitiile 1-3 (inclusiv) si vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Organizatori prin reprezentanti desemnati in prezenta unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata. Astfel, extragerile saptamanale vor avea loc in zilele de 10 , 17, 24 si 31 Mai 2017 si 7 si 14 Iunie 2017 iar la fiecare tragere la sorti participa seriile biletelor de pariuri inscrise in campanie de Jucatori /Participanti in saptamana anterioara extragerii, adica biletele de pariuri efectuate de Jucatori Participanti in perioada luni 00:00 – duminica 23:59:59 si validate de Organizatori in conditiile prezentului Regulament.

ii. Un "interval de extragere saptamanala" este reprezentat de intervalul luni – duminica (inclusiv) - orar 00:00:00 - 23:59’59" al saptamanii precedente datei extragerii, din perioada Campaniei.

iii. Pentru fiecare interval de extragere saptamanala din cadrul acestei Campanii se vor extrage cate

  1. 60 pachete constand fiecare in abonament pe 12 luni la site-ul www.eurosport.com, si catre 3 5 rezerve la fiecare castigator
  2. 50 bucati Tablete, si catre 5 rezerve la fiecare castigator
  3. 20 Premii constand in bani si catre 5 rezerve la fiecare castigator

7.2. Procedura de acordare a Premiilor Mari:

i. Tragerea la sorti pentru cele 2 premii mari, asa cum sunt descrise la art. 6.1. punctul b, se va desfasura pe data de 14 Iunie 2017, in prezenta unui notar public si a unei comisii de validare numita de Organizatori.

ii. La tragerea la sorti pentru premiile mari participa toate inscrierile valide din toata Perioada Campaniei, necastigatoare de alte premii. Pentru Premiile mari din cadrul acestei Campanii se vor extrage 2 (doi) potentiali castigatori si cate 5 rezerve pentru fiecare.

7.3.Toti Castigatorii desemnati prin trageri la sorti vor fi verificati de către comisia de validare, pentru a se constata dacă au fost respectate regulile prezentului Regulament. Pentru ca un castigator sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: (a) biletul de pariu este efectuat in perioada promotionala. (b) valoarea minima a biletului de pariu este de 10 RON (c) sa puna la dispozitia Organizatorului o copie a actului de identitate lizibila si valabila in baza careia se va redacta Procesul Verbal de predare – primire premiu si se va livra premiul; (d) sa dea curs validarii efectuata de catre Organizator, in termen de 3 zile de la extragere si contactare in vederea validarii

7.4. Câştigătorii vor fi anunţaţi in contul lor din cadrul Promotiei, pe site, telefonic, prin e-mail sau prin sms, Organizatorii putand sa foloseasca oricare mijloc de comunicare dintre cele enumerate la pct. 7.2.

7.5. Lista câştigătorilor validativa fi comunicată pe site-ul www.promotiesuperbet.ro, precum si in alte medii digitale sau tiparite de tipul retelelor de socializare (ex. Facebook) sau a Revistei Pariorilor distribuita saptamanal in toata reteaua de agentii ale Organizatorului, în functie de optiunea Organizatorilor.

7.6. Castigatorii au la dispozitie 3 zile calendaristice, incepand cu data extragerii, respectiv data demararii procesului de validare de catre Organizatori, sa revendice premiul. In cazul in care acest lucru nu se intampla, Organizatorii vor demara procedura de validare a rezervelor extrase pentru premiul respectiv, in ordinea extragerii acestora. Daca niciuna dintre rezerve nu va revendica premiul respectiv, acesta va ramane la dispozitia Organizatorilor.

7.7. Premiile se vor expedia catre castigatorii desemnati prin curier, in termen de maxim 7 zile de la validarea acestora, exceptie facand Premiile Mari ce se pot acorda Castigatorilor desemnati fie prin curier, fie personal sau la sediul unuia dintre organizatori sau a unei agentii a organizatorului, in functie de preferintele castigatorilor.

ARTICOLUL 8 – CONDITII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca un participant sa fie declarat castigator valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Dispozitiile prevazute la Capitolele 3, 4, 5 si 7 din Regulament;

b) sa fie de accord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal in scopul validarii castigului si al promovarii Campaniei (art. 9.2 si 9.3);

c) sa respecte Regulamentul de Joc al Organizatorului si Regulamentul Campaniei Promotionale.

ARTICOLUL 9 – ACORDAREA PREMIILOR SI PROCEDURA DE INMANARE A ACESTORA

9.1. Predarea premiului catre castigator se va face dupa verificarea elementelor de identificare. In acest scop castigatorul va prezenta un act de identitate valabil (buletin/carte de identitate, pasaport). In caz contrar, el îşi pierde dreptul la premiu şi se apelează la cei de pe lista de rezerve.

9.1.1Premiile constand in bani, conform Art. 6.2. pozitia nr. 3 din Tabelul nr. 1, se vor acorda de Organizatori catre Castigatori, folosind una din urmatoarele metode: transfer bancar in contul bancar al Castigatorului, mandat postal sau prin servicii de curierat rapid. 9.2. La înmânarea premiului, Castigatorul va semna un proces verbal, pe care vor fi incluse si datele sale personale, respectiv: NUME, PRENUME, CNP, ADRESA DE EMAIL, TELEFON, ORAS DE DOMICILIU, cu mentiunea ca aceste date trebuie sa fie la fel cu cele transmise in cadrul procesului de validare, si se ofera pentru a fi prelucrate de catre Organizatori in vederea validarii castigului si inmanarii acestuia, precum si in vederea efectuarii oricaror demersuri ulterioare aferente si necesare punerii premiului in posesia castigatorului validat si utilizarii acestui premiu. De asemenea, Jucatorii/Participantii Organizatorului SBG vor prezenta si preda biletul de pariu efectuat catre operatorii din cadrul Agentiilor Superbet. In situatia in care Jucatorul/Participantul castigator al unui premiu in cadrul acestei Campanii Promotionale este castigator si in ceea ce priveste pariurile inscrise pe respectivul bilet, SBG va achita valoarea castigului aferent pariurilor efectuate de Jucator, iar Partile vor incheia un Proces Verbal de predare – primire premiu promotie, in care se va mentiona si data predarii biletului catre SBG ca urmare a revendicarii castigului in baza pariurilor efectuate.

9.3.Prin participarea la prezenta Promotie, Participantii/Castigatorii sunt de acord ca numele, prenumele cat si eventualele fotografii sau filmari (care contin imaginea si/sau vocea castigatorului), legate de momentul predarii premiului să poată fi folosite in scop promotional si eventual sa fie publicate de Organizatori in diverse mijloace media, fără plata unor compensatii materiale.

9.4. Pentru acuratetea informatiilor si verificari ulterioare, toate convorbirile telefonice si formularele electronice ce se vor derula intre Organizatori si potentialii castigatori pot fi inregistrate.

9.5. In situatia in care unul sau mai multi potentiali castigatori isi vor exprima in scris dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Organizatorii vor pune la dispozitia acestora un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorilor un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul va fi invalidat.

9.6.In situatiile in care:

a) un potential castigator care completeaza la inscrierea in Campanie sau furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau

b) un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau

c) un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizatori in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d) un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial,

premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.

9.7. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorilor.

9.8. In cazul in care potentialul castigator declara in scris ca nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizatori sau prin agentii desemnate de acestia, acesta va fi validat conform procedurii prevazute in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. .

9.9.Participarea Jucatorilor/Participantilor la Campanie si/sau validarea castigatorilor Campaniei nu este conditionata de obtinerea acordului Participantilor/castigatorilor pentru utilizarea datelor lor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

9.10. Niciunul dintre premiile Campaniei acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor/jucatorilor extrasi ca rezerve sau, dupa caz, va ramane la dispozitia Organizatorilor.

9.11. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

9.12.Orice incercare de frauda va fi sanctionata cu neacordarea premiilor si sesizarea organelor de cercetare penala.

ARTICOLUL 10 – CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Participarea la aceasta Promotie prezuma in mod absolut: (a) punerea acestui Regulament la dispozitia Participantului/Jucatorului; (b) cunoasterea acestui Regulament, (c) acceptarea de catre Participant/Jucator a clauzelor Regulamentului, si (d) faptul ca Participantul /Jucatorul nu a notificat Organizatorilor ca nu doreste sa participe la Campanie.

10.2.Participantilor/Jucatorilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

10.3. Participantii-castigatori iau la cunostinta, inteleg si sunt de acord ca datele personale furnizate Organizatorilor pot fi sunt prelucrate in scopurile declarate in acest Regulament si pot fi dezvaluite catre terti, aceasta dezvaluire facandu-se strict in vederea punerii castigatorilor in posesia premiilor castigate. De asemenea, cu exceptia cazului in care Participantul/Jucatorul se opune in scris, dezvaluirea se poate face si in scopul activitatilor de marketing derulate de Organizatori.

10.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere si in mod gratuit, printr-o solicitare scrisa pe durata Campaniei, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt, prelucrate de organizatori si au, de asemenea, dreptul de a se opune in scris la folosirea acestora in orice moment, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In cazul in care un Participant sau un castigator se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal in scopul participarii la Campanie, respectiv al validarii castigului (inclusiv conform art. 9.3), Participantul, respectiv Castigatorul, este descalificat 10.5. Datele personale ale câstigatorilor vor ramane in inregistrarile contabile ale Organizatorilor, conform legislatie fiscale in vigoare.

ARTICOLUL 11 – IMPOZITE SI TAXE

11.1. Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il calculeze, potrivit premiilor pe care le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

ARTICOLUL 12- LITIGII – RECLAMATII

12.1. Eventualele sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea transmite la adresa de e-mail: suport@superbet.ro sau la Infoline 021.528.1782 - tarif standard national per min, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale pe toata durata derularii Campaniei. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizatori si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane.

12.2. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantul declara pe proprie raspundere ca are impliniti 18 ani, ca a citit, a inteles si este pe deplin de acord cu dispozitiile prezentului Regulament al Campaniei Promotionale " CASTIGA IN PROMOTIA LEGENDARA"

ARTICOLUL 13 – DISPOZITII FINALE

13.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

13.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori.

13.3. Prin semnarea prezentului Regulament, Organizatorii mandateaza Societatea SYSCOM DIGITAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str Carol Knappe nr 41, sector 1, Bucuresti, avand Codul Unic de Inregistrare RO 25946293, J40/9256/2009 in vederea semnarii si autentificarii notariale atat a Regulamentului Campaniei Promotionale CASTIGA IN PROMOTIA LEGENDARA", cat si a Proceselor Verbale privind desemnarea castigatorilor /rezervelor, conform dispozitiilor prezentului Regulament.

13.4. Prezentul Regulament se notifică catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc in varianta semnata si agreata de Parti.

Prezentul Regulament a fost semnat in (cinci) exemplare in original, cu aceeaşi valoare juridica fiecare, astazi 26.04.2017, doua exemplare pentru fiecare Organizator si un exemplar catre societatea Syscom Digital SRL.

ORGANIZATORI